Portál firem - portál pro prezentaci českých firem

Obecné podmínky využívání poskytovaných služeb

Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služeb webů, provozovaných firmou Portál FIREM a je povinen je dodržovat každý, kdo chce tyto služby využívat.

  • Použité pojmy: Server = Portál FIREM, Správce = majitel Serveru nebo osoba pověřená jeho správou, Podmínky = tento dokument, Data = jakýkoli datový vstup nebo akce, kterou uživatel na stránkách učinil.
  • Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server odkazové informace na firemní prezentace.
  • Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru.
  • Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.
  • Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
  • Odkazy lze přidávat jen do příslušných kategorií.
  • Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce.
  • Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.
  • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
  • Ceny za služby poskytované jsou uvedeny samostatně v ceníku